Władze Oddziału

Władze Oddziału w kadencji 2016-2018
Zarząd
Prezes – dr Tomasz Andrzej Nowak – tel. 609579374
Zastępca prezesa – Alicja Surmacka
Sekretarz – Edmunda Bodanka
Skarbnik – Grzegorz Mieczyński
członek – Tomasz Kolmasiak

Komisja Rewizyjna:
Waldemar Cichuta
Radosław Bartnik – przewodniczący
Andrzej Muszyński

Przewodnicząca Sekcji Genealogicznej
Alicja Surmacka – tel. 608 302 636